Connect with us

All posts tagged "አሥራት በጋሻው"

 • ወገኔ 600 ቁጥር አይደለም!! ወገኔ 600 ቁጥር አይደለም!!

  ነፃ ሃሳብ

  ወገኔ 600 ቁጥር አይደለም!!

  By November 25, 2020

  ወገኔ 600 ቁጥር አይደለም!! (አሥራት በጋሻው)   ወደ ሰማይ የደረሰ የንጹሃን የጣር  ድምጽ እና የምትቃትት ነፍስ...

 • "ትንሿ ሀገር" "ትንሿ ሀገር"

  ባህልና ታሪክ

  ትንሿ ሀገር

  By March 9, 2020

  “ትንሿ ሀገር” (አሥራት በጋሻው) ግብጾች እስራኤልን በስሟ አይጠሯትም መጥራትም ነውር ነው። ”ትንሿ ሀገር ”ይሏታል። በስድስቱ ቀን...

More Posts
To Top