Connect with us

All posts tagged "ኘሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ"

 • የ ዶክተር ዐብይ ዘመቻ የ ዶክተር ዐብይ ዘመቻ

  ነፃ ሃሳብ

  የ ዶክተር ዐብይ ዘመቻ

  By November 24, 2021

  የ ዶክተር ዐብይ ዘመቻ (ኘሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ) የጥንት የኢትዮጵያ ንጉሠነገሥታት መሪዎች ሀገር በጠላቶች ጦር ስትወረር መዝመት...

 • የእንስሳት ለህጻናት ርህራሄ የእንስሳት ለህጻናት ርህራሄ

  ነፃ ሃሳብ

  የእንስሳት ለህጻናት ርህራሄ

  By April 5, 2021

  የእንስሳት ለህጻናት ርህራሄ (ኘሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ) ልብ ብላችሁ ከሆነ እንስሳት የእንስሳትንም ሆነ የ ሰውን ህጻናት አይበሉም።...

 • የህጻናቱ ደም የህጻናቱ ደም

  ነፃ ሃሳብ

  የህጻናቱ ደም

  By April 1, 2021

  የህጻናቱ ደም (ኘሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ) ወለጋ ውስጥ ሰሞኑን 180 አማሮች በግፍ እንደተጨፈጨፉ እና ከእነርሱም ውስጥ 70...

 • የግብጽ እና ሱዳን የጦር ልምምድ የግብጽ እና ሱዳን የጦር ልምምድ

  ነፃ ሃሳብ

  የግብጽ እና ሱዳን የጦር ልምምድ

  By November 16, 2020

  የግብጽ እና ሱዳን የጦር ልምምድ (ኘሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ) ሁለቱ በሱዳን ውስጥ የጦርነት ልምምድ፣ በተለይ የአየር ኃይል...

More Posts
To Top