Connect with us

የጀኔራሎቹ የግድያ ወንጀል የሚመለከተው የፍርድቤት ክርክር እንዲቀጥል ተወሰነ

የጀኔራሎቹ የግድያ ወንጀል የሚመለከተው የፍርድቤት ክርክር እንዲቀጥል ተወሰነ
Photo: Facebook

ወንጀል ነክ

የጀኔራሎቹ የግድያ ወንጀል የሚመለከተው የፍርድቤት ክርክር እንዲቀጥል ተወሰነ

በጀነራል ሰዓረ መኮንን እና በሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የግድያ ወንጀል ሲካሄድ የነበረው የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተወሰነ

የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 248873 1ኛ የፀረ ሽብርና በህገ-መንግስት ላይ የሚፈፀሙ የወንጀል ችሎት በጀነራል ሰዓረ መኮንን እና በሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የግድያ ወንጀል ሲካሄድ የነበረው የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ወሰነ፡፡ ሌሎች ጉዳዮችም እንደነገሩ ሁኔታ በፕላዝማ የክርክር ሂደቱን ለመቀጠል በአመራሩ አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡

ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቶች በከፊል በመዘጋታቸው ክርክሩ ለጊዜው ተቋርጦ የነበረ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም የፌ/ጠ/ዐ/ህግ ክርክሩ እንዲቀጥል ያቀረበውን አቤቱታ በመቀበል የምስክር መስማቱን ሂደት ተከሳሽ በማረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ እየታገዘ እንዲቀጥል ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡

የችሎት ክርክሩ ሂደት ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በተከታታይ ባሉት ቀናት የተጎጂ ቤተሰቦች እና ጉዳዩን መከታተል የሚፈልጉ ውስን ሚዲያዎች ወይም ግለሰቦች ባሉበት እንደሚቀጥል ከችሎቱ ውሎ ለመረዳት ተችሏል፡፡(የፌ/ከ/ፍ/ቤት)

Continue Reading
Advertisement News.et Ad
You may also like...
Click to comment

More in ወንጀል ነክ

Trending

Advertisement News.et Ad
To Top